top of page
TRIN 3 Afholdelse af samtalesalonen

Nu er eleverne klædt godt på til at deltage i en samtalesalon. På dette faneblad finder du materiale til afholdelsen af salonen: program, powerpoint og talepapir til at facilitere samtalesalonen samt spørgsmålskort, som eleverne kan debattere ud fra.

​Definition på civil ulydighed

Under samtalesalonen vil eleverne lære om civil ulydighed ved at diskutere nogle konkrete cases, hvor borgere optræder civilt ulydigt. Der er mange forskellige definitioner af begrebet civil ulydighed. Den, eleverne vil blive undervist i, tager udgangspunkt i filosoffen John Rawls' definition fra 'A theory of justice' (1971). Fordelen ved Rawls' definition er, at den stemmer overens med, hvad de fleste opfatter som civil ulydighed. Dertil kan den opremses i nogle få punkter, som eleverne let kan forholde sig til.

Læs mere i The Stanford Encyclopedia of Philosophy

 

Lærervejledning 

bottom of page