top of page

Lærervejledning

 

Undervisningsmaterialet 'Civil ulydig' er udviklet til udskolingen, gymnasiet og andre ungdomsuddannelser. Det er ikke meningen, at eleverne selv skal gå ind på dette website, men at du som lærer skal undervise ud fra det; lade dig inspirere og downloade materialerne. 

Målet med forløbet er at styrke elevernes demokratiske selvtillid og lyst til at involvere sig i samtaler om samfundsmæssige emner – samt åbne deres øjne for, hvor vigtig samtaler og mellemfolkelig forståelse er for opretholdelse af demokratiet. 

 

Eleverne ledes gennem temaer som samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed. Herefter deltager de i en samtalesalon med elever fra en anden skole. Derved vil de møde andre samfundsgrupper og tilegne sig nye perspektiver på samfundsmæssige og etiske problemstillinger, hvilket vil øge deres mellemfolkelige forståelse. Alternativt kan samtalesalonen afholdes med elever fra en anden klasse på skolen. 

 

Under samtalesalonen bliver eleverne trænet i at debattere samfundsmæssige problematikker, udtrykke deres holdninger samt lytte opmærksomt og respektfuldt til hinanden. Samtalerne vil handle om civil ulydighed. Eleverne bliver præsenteret for nogle konkrete cases, hvor borgere optræder civilt ulydigt for at skabe opmærksomhed om klimakrisen og flygtningesituationen. Disse cases rejser spørgsmål om forholdet mellem lovgivning, moral og ønsket om at ændre ting i samfundet.  

Udskolingen

I udskolingen egner materialet sig særligt godt til et forløb i dansk, da eleverne får styrket deres argumentatoriske kompetencer og evner til at deltage reflekteret i en samtale. Materialet kan også anvendes i samfundsfag, idet eleverne under samtalesalonen diskuterer samfundsfaglige problematikker. 

Gymnasiet og andre ungdomsuddannelser

I gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser egner materialet sig godt til samfundsfag. Forløbet afspejler fagets overordnede mål om at fremme elevernes almendannelse og studiekompetencer ved, at de deltager i en demokratisk debat, hvor de diskuterer og tager stilling til samfundsmæssige problemstillinger. Forløbet kan også anvendes i dansk, idet eleverne får trænet deres mundtlighed og evne til at argumentere for et bestemt synspunkt.  

 

FORLØBET TRIN FOR TRIN:

TRIN 1 Planlæg samtalesalonen

Du får styr på det praktiske i forbindelse med afvikling af samtalesalonen; herunder hjælp med at tage kontakt til en anden skole, som du ønsker at holde samtalesalonen sammen med.
 

TRIN 2 Demokrati-undervisning som forberedelse til samtalesalon


Eleverne bliver klædt på til at deltage i en samtalesalon med en unge fra en anden skole eller klasse. Det sker gennem forskellige klassedialoger og øvelser, som træner dem i at føre en demokratisk samtale. Eleverne ledes gennem temaer som samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed.

Tidsforbrug: 4-5 lektioner á 45 min. afhængig af, hvor mange temaer I vælger at arbejde med.

TRIN 3 Afholdelse af samtalesalonen

I gennemfører en samtalesalon med eleverne fra en anden skole eller klasse enten i jeres egen kommune eller et andet sted i landet. Som hjælp til at gennemføre samtalesalonen finder du alt det materiale, du skal bruge (program, talepapir, powerpoint og spørgsmålskort) lige til at printe ud. 

Tidsforbrug: 2 lektioner á 45 min. plus evt. transporttid frem og tilbage til den anden skole. 

UDSKOLING

Fælles mål dansk

Eleven kan:

 • Argumentere og informere.

 • Analysere samtaler.

 • Deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

 • Iagttage udtryk for holdninger i sprog.

 • Diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.

Eleven har viden om

 • Demokratisk dialog.

 • Nuancer i sproget og sprogets virkning.

 

 

Fælles mål samfundsfag

Eleven kan:

 • Diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

 • Diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.

 • Redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.

 • Sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger.

 

Eleven har viden om:

 • Demokrati og andre styreformer

 • Det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.

 • Mediers anvendelse til politisk deltagelse.

GYMNASIET OG ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER

Eleven opnår: 

 • Træning i at argumentere for et synspunkt.

 • Viden om argumentationsanalyse.

 • Træning i at tage stilling til og udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger.

 • Viden om politiske deltagelsesmuligheder. 

 • Træning i at diskutere politiske deltagelsesmuligheder.

Unge mangler demokratisk selvtillid


Undersøgelser viser, at manglende demokratisk selvtillid er en af grundene til, at mange unge afholder sig fra at engagere sig i politisk aktivitet, herunder politiske diskussioner. 


> DUF: Følelsen af ikke at være god nok hæmmer unges deltagelse i demokratiet

bottom of page