top of page

Forløb: Samtalesalon om civil ulydighed


Det centrale element i dette undervisningsmateriale er en samtalesalon, som du arrangerer for dine elever og elever fra en anden klasse eller skole. På samtalesalonen diskuterer eleverne civil ulydighed med udgangspunkt i to konkrete cases, hvor borgere begår civil ulydighed for at gøre opmærksom på henholdsvis klimakrisen og flygtningesituationen. Det er emner, som lægger op til flere demokratiske problemstillinger og etiske overvejelser.  

Som forberedelse til samtalesalonen underviser du eleverne i emner som god debatkultur, samtalens betydning for demokratiet og den frie offentlighed. Der ligger forslag til forløb om disse emner under trin 2. 

 

Materialet træner elevernes evne til at debattere og argumentere for deres holdninger samt evne til at lytte til andre og forstå deres holdninger. Under samtalesalonen får de mulighed for at diskutere med unge, som kan bidrage med andre perspektiver end dem, de sædvanligvis møder i klasseværelset. Hermed vil elevernes mellemfolkelige forståelse blive styrket.

 


FORLØBETS OPBYGNING:

shutterstock_78260242.jpg

TRIN 1 Planlæg samtalesalonen

Som lærer er det dig, der står for at kontakte en anden klasse eller skole for at indgå aftale om at holde en fælles samtalesalon. Her finder du forslag til en mail, du kan sende til den skole, I ønsker at møde til samtalesalonen. 

TRIN 2 Forbered samtalesalonen


Eleverne lærer om samtalens betydning for demokratiet, om reglerne for god debatkultur og om den frie offentlighed. De bliver også trænet i at formulere og begrunde deres holdninger – samt lytte respektfuldt til andre. 

TRIN 3 Selve samtalesalonen

Her finder du materiale til at facilitere samtalesalonen såsom program, talepapir og powerpoint – samt nogle spørgsmålskort til eleverne, som de skal tale med hinanden ud fra.  

Lærervejledning


I lærervejledningen får du anbefalinger til, hvordan materialet kan benyttes i henholdsvis grundskolen og på ungdomsuddannelser. Se også de faglige mål.  

bottom of page